Wstrzymanie dostawy wody w dniu 28.09.2021 w godz. 9:30 - 14:30, w miejscowości Mierzyn ulice: Brzozowa i Grabowa