DzikiWojewoda Zachodniopomorski nakazał na obszarze zagrożonym występowaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików. Rozporządzenie określa termin realizacji odstrzału do 30 grudnia 2021r., w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich.

Grzegorz Pieszko
Zarzadzanie Kryzysowe

Rozporządzenie Nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego >> pobierz (pdf)

Regionalizacja zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021 2249