REJON W KTÓRYM MOGĄ WYSTĘPOWAĆ NIEWYBUCHY NA TERENIE KOMPLEKSU LEŚNEGO
POMIĘDZY LUBIESZYNEM A DOŁUJAMI

Mapa przedstawiająca zagrożony rejon

 

W rejonie kompleksu leśnego pomiędzy Lubieszynem a Dołujami w tzw. Starej prochowni saperzy wysadzili niewybuchy z okresu II Wojny Światowej. W rejonie tym mogą znajdować się jeszcze inne niewybuchy zagrażające życiu i zdrowiu mieszkańców. Apeluje się do mieszkańców o niewchodzenie we wskazany rejon. Rejon ten obejmuje obszar po lewej stronie drogi betonowej idąc od Lubieszyna do m. Dołuje.

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie zawiadamia, że w dniu 3.02.2022r. od godz. 9 do godz.16 będzie wstrzymana dostawa wody w miejscowości: Bezrzecze ul. Bluszczowa, Miętowa w związku z pracami na sieci wodociągowej.

Czerwony wykrzyknikNa terenie lasu pomiędzy Dołujami a Lubieszynem znaleziono niewybuchy. W związku z powyższym w dniach od 25.01.2022r do dnia 26.01.2022r do godz.11.00 zabrania się wchodzenia do lasu od strony ul. Słoneczny Sad, ul. Wilczej, ul. Świstaka oraz tak zwanej betonówki od Lubieszyna. Patrol Saperski zabezpieczył niewybuchy i planuje w dniu 26 stycznia w godzinach pomiędzy 9.00 a 10.00 wysadzanie niewybuchów na miejscu.

 

Mapa z zaznaczonym miejscem niewybuchu

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 18 stycznia (od godz. 23:59) do niedzieli 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59). Został wprowadzony ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Więcej informacji o systemie antyterrorystycznym w Polsce można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/system-antyterrorystyczny-rp.

Zarządzenie >>pobierz

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Grzegorz Pieszko

Mapa wytyczonych obszarów

W związku z wykrytymi przypadkami ASF (afrykańskiego pomoru świń) u dzików w powiecie gryfińskim obszar m. Szczecin oraz obszar gminy Kołbaskowo, gminy Dobra oraz gminy Police z dniem 18 grudnia 2021r. wszedł w obszar ograniczeniami I ( kolor niebieski na mapie ASF).

Z uwagi na powyższe wprowadza się środki w zakresie zwalczania ASF, a także monitorowania zdrowia świń i dzików.

Obowiązują:

- wymagania bioasekuracji ASF dla gospodarstw utrzymujących świnie;

- określone obowiązki przy uboju na użytek własny;

- obowiązek kontroli i zgłaszaniu podejrzenia zachorowania świń;

- określone obowiązki przy przemieszczaniu świń.

Zawiadomienie do hodowców  trzody chlewnej pobierz (pdf)

Grzegorz Pieszko
Zarzadzanie Kryzysowe

DzikiWojewoda Zachodniopomorski nakazał na obszarze zagrożonym występowaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików. Rozporządzenie określa termin realizacji odstrzału do 30 grudnia 2021r., w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich.

Grzegorz Pieszko
Zarzadzanie Kryzysowe

Wstrzymanie dostawy wody w Dobrej w dniu 16.12.2021 na ulicach: Graniczna od Nr 48-55, Słoneczna Dolina, Dobrawki, Rajskiego Ogrodu, Turkusowa, Lazurowa

Wstrzymanie dostawy wody w redlicy w dniu 14.12.2021 w godzinach 9-15 w Redlicy zasilanej z SUW Dołuje oraz oczyszczalni ścieków Firma POLDEK

Wykrzyknik i znak z symbolem H5N8, napisem PTASIA GRYPA oraz gęsiami w tleW związku z zapobieganiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego, wojewoda wydał rozporządzenie dotyczące zakazu czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków oraz zakazu utrzymania kaczek i gęsi z innymi gatunkami ptaków.

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby nakazuje się utrzymanie drobiu w zamknięciu.

Zakazy i nakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze regionu do odwołania.

Grzegorz Pieszko
Zarzadzanie Kryzysowe

Rozporządzenie Nr 27/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście >> pobierz (pdf)

Numer 112 na konturach mapy PolskiWybierając numer 998, nie dodzwonimy się już na najbliższą komendę Państwowej Straży Pożarnej. W listopadzie zakończył się proces przełączania tego znanego numeru alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Zmiany, które wprowadzane są w całym kraju, to kolejne usprawnienie systemu powiadamiania ratunkowego.

Jedno powiadomienie – wszystkie służby

Przekazanie informacji bezpośrednio do operatorów numeru alarmowego CPR pozwoli na jednoczesne poinformowanie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. To niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku zdarzeń masowych, np. dużych wypadków drogowych.

112 jak filtr zgłoszeń

CPR działa jak swego rodzaju „filtr”: do służb trafiają tylko zgłoszenia wymagające ich interwencji. „Odsiewane” są zgłoszenia niezasadne, czyli fałszywe lub anulowane po rozłączeniu się zgłaszającego podczas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia. 

Z perspektywy dzwoniącego nic się nie zmienia