Dnia 27.05.2019r.

 UWAGA !!!

 Mieszkańcy Gminy Dobra

 

Informacja

W dniu 28 maja 2019 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie pk. „RENEGADE – 19” w ramach którego zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania i ostrzegania o uderzeniach z powietrza na terenie Gminy Dobra.

Wójt Gminy Dobra

 

Działając na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz możliwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96) informuję, że w dniu 19 stycznia r. o godzinie 12.00 na terenie gminy Dobra uruchomione zostaną syreny alarmowe na czas 1 minuty.

 Wójt Gminy Dobra

W związku z zaleceniem Ministra Środowiska popartego stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 28 grudnia 2018r. w zakresie zorganizowania wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki jako strategii przyjętej w zapobieganiu rozprzestrzeniania się ASF poprzez doprowadzenia do depopulacji dzików, Koło Łowieckie „JELEŃ” Szczecin oraz Wojskowe Koło Łowieckie „BAŻANT”, biorąc pod uwagę w/w zalecenia i wytyczne Zarządu  Okręgowego PZŁ w Szczecinie, zorganizują tego typu polowanie w dniu 19 stycznia 2019 r. na terenie obwodów łowieckich nr 119 i 121, obejmujących teren gminy Dobra.

Rozpoczęcie polowań zaplanowano na godz. 8.00. Wszystkich mieszkańców i osoby przebywające tego dnia na terenie gminy Dobra, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Informacja przesłana przez Koło Łowieckie „JELEŃ” - pobierz (pdf)

Informacja przesłana przez Wojskowe Koło Łowieckie „BAŻANT” - pobierz (pdf)

 

We wtorek, 20 listopada funkcjonariusze ze szczecińskiej placówki Straży Granicznej wykonali prace polegające na ustawieniu pomocniczego znaku granicznego w formie pławy z nr *851* na jeziorze Stolsko. Oznakowanie wskazuje punkt załamania polsko - niemieckiej granicy państwowej.

Montaż pławy związany był z realizacją ustaleń zawartych w Protokole V Posiedzenia Stałej Polsko - Niemieckiej Komisji Granicznej z dnia 12 stycznia 2018 r. (wyznaczenie współrzędnych lokalizacji - miejsca ustawienia pławy oraz określenie wzoru samej pławy).

Pława graniczna na jeziorze Stolsko, podobnie jak znaki graniczne (słupy) na odcinku lądowym polsko - niemieckiej granicy państwowej, zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, podlegają ochronie prawnej.

Źródło: mjr SG Piotr Kaczmarczyk, Placówka Straży Granicznej w Szczecinie