Informuję, że na terenie rekreacyjnym przy jeziorze Stolsko obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.


Jednocześnie przypominam, że zgodnie z regulaminem korzystania z leśnego obiektu turystycznego nad jeziorem zabrania się m.in. rozbijania i ustawiania namiotów oraz przyczep campingowych, palenia ognisk lub korzystania z grilla poza miejscem wyznaczonym, wjazdu na teren wszelkimi pojazdami silnikowymi.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie informuje, że w dniach od 21 do 28 kwietnia 2012 roku na obszarze województwa zachodniopomorskiego przeprowadzona będzie tradycyjna, wiosenna akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie wolno żyjących lisów.

Podobnie jak w poprzednich latach, do akcji wykorzystywane będą doustne szczepionki zatopione w przynęcie, które z samolotów będą rozrzucane na lasy, pola, łąki i nieużytki.

W ostatnim okresie czasu, ze względu na panujące warunki atmosferyczne nasila się niebezpieczny problem wypalania traw. Pomijając fakt, iż czyn taki jest wykroczeniem z art. 131 Ustawy o ochronie przyrody, za co grozi mandat w wysokości do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu, to jest to bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do groźnego pożaru. Między innymi w dniu 22.03.2012 r. Straż Gminna w Dobrej otrzymała informację o wypalaniu trawy w m. Mierzyn w rejonie ul. Gerarda. Po dotarciu w ten rejon okazało się, iż ze względu na skalę obszaru, gdzie wypalana była trawa i bliskość zabudowań oraz ulicy z zaparkowanymi samochodami wezwano Straż Pożarną.

Na podstawie art. 19 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U Nr 89, poz. 590 – z późniejszymi zmianami )

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami spowodowanymi czadem.

Na podstawie art. 19 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U Nr 89, poz. 590 – z późniejszymi zmianami)

GMINNY  ZESPÓŁ  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami  spowodowanymi  niskimi  temperaturami  powietrza.

Sezon zimowego ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych to okres zwiększonej liczby pożarów i zwiększonego zagrożenia dla osób korzystających z urządzeń grzewczych. W związku z przypadkami zatruć użytkowników korzystających z pieców opalanych paliwem stałym, olejowym i gazowym, zwracam się z apelem do mieszkańców Gminy Dobra o zwrócenie uwagi na bezpieczne eksploatowanie oraz wzmożenie nadzoru nad urządzeniami i instalacjami grzewczymi.

W dniu 6 marca br. w wyniku pożaru w miescowości Stolec dach nad głową straciły cztery rodziny ( łącznie 21 osób w tym 9 dzieci ) zamieszkujące pod nr 14.