Szanowni mieszkańcy

W związku z otrzymywanymi zgłoszeniami  dotyczącymi braku wody pitnej zwracam się do Państwa z apelem o racjonalne gospodarowanie wodą.  Woda w pierwszej kolejności winna być wykorzystywana do celów bytowych. Podlewanie ogrodów powoduje, że w godzinach popołudniowych i wieczornych brakuje wody, a urządzenia nie są w stanie dostarczyć tak dużej ilości zapotrzebowanej wody.


Apeluję więc do wszystkich Państwa o ograniczenie podlewania ogrodów.

Wójt Gminy Dobra

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego - Poradnik dla Mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem. 

W związku ze złym stanem technicznym budynków po byłej jednostce wojskowej w Dobrej przy ul. Okrężnej, zabrania się wstępu do budynków na ww. terenie. Wejście grozi kalectwem lub śmiercią.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2016/jednostka_wstep

Wójt Teresa Dera

Sezon zimowego ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych to okres zwiększonej liczby pożarów i zwiększonego zagrożenia dla osób korzystających z urządzeń grzewczych. W związku z przypadkami zatruć użytkowników korzystających z pieców opalanych paliwem stałym, olejowym i gazowym, zwracam się z apelem do mieszkańców Gminy Dobra o zwrócenie uwagi na bezpieczne eksploatowanie oraz wzmożenie nadzoru nad urządzeniami i instalacjami grzewczymi.

Komunikat w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na Operatora Systemu Przesyłowego - pobierz plik .pdf

XX-lecie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) stało się doskonałą okazją do uroczystego podpisania aneksu do porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP w Dobrej do KSRG.

W dniu 30 lipca 2015 r. w siedzibie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach  porozumienie podpisali:
– ze strony Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach -  bryg. Marek Gendek,
– ze strony Gminy Dobra, Wójt Gminy – Teresa Dera,
– ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej, Prezes OSP – dh Eugeniusz Wawrzoła.

Informuję, że na terenie gminy Dobra stwierdzono występowanie barszczu Sosnowskiego. Jest to silnie ekspansywna roślina, która przede wszystkim ma  działanie toksyczne i alergizujące, przez co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia ludzi. W związku z powyższym,  zwracam się z prośbą mieszkańców gminy Dobra, którzy zauważyli występowanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dobra o wypełnienie formularzy inwentaryzacyjnych i przekazanie ich do siedziby Urzędu Gminy Dobra.

W czasie nadchodzących upałów zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zachęcamy do zapoznania się z poniższym poradnikiem. Upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem

BEZPIECZNE ZACHOWANIA

 • unikaj wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia (między 10:00 a 17:00)
 • unikaj nadmiernego nasłonecznienia, opalania, używaj kremów ochronnych
 • chroń dzieci przed nadmiernym przegrzaniem, nasłonecznieniem i odwodnieniem
 • w upalne dni nie zostawiaj w samochodzie dzieci, zwierząt, materiałów łatwopalnych
 • jeśli musisz przebywać na zewnątrz noś przewiewne ubranie, zakrywające możliwie największa powierzchnię skóry, nakrycie głowy, przewiewne obuwie, okulary słoneczne
 • pij regularnie duże ilości płynów, unikając napojów zawierających cukier lub alkohol, spożywaj lekkie posiłki, zwracając uwagę na ich świeżość (zwłaszcza nabiału, lodów mrożonek)
 • unikaj forsownego wysiłku fizycznego
 • korzystaj z chłodnych (temperatura pokojowa) pryszniców i kąpieli; pamiętaj że zimny prysznic po przebywaniu w upale może spowodować szok termiczny
 • unikaj dużych różnic temperatur między klimatyzowanymi pomieszczeniami i autami, a temperaturą panującą na zewnątrz
 • utrzymuj chłód w pomieszczeniach: w ciągu dnia zamykaj i zasłaniaj okna po stronie nasłonecznionej, otwieraj okna, gdy temperatura jest niższa; zamykaj drzwi i okna w pomieszczeniach klimatyzowanych
 • przebywaj w najchłodniejszym pomieszczeniu mieszkania, szczególnie nocą
 • dbaj o zwierzęta: zabezpiecz je przed bezpośrednim nasłonecznieniem, zapewnij nieograniczony dostęp do wody pitnej, wietrz pomieszczenia w których przebywają
 • obserwuj reakcje swojego organizmu podczas upałów – w przypadku złego samopoczucia zwróć się o pomoc do lekarza


Pobierz ulotkę na temat bezpiecznego zachowania się w czasie upałów - plik .pdf

Wójt Gminy Dobra w związku z długotrwałą suszą postanowił o wprowadzeniu zakazu pobierania wody z gminnych urządzeń wodociągowych do podlewania:
 • ogródków działkowych,
 • zieleńców przydomowych
 • oraz upraw rolnych
w godzinach od 6.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 23.00. Zakaz obowiązuje do odwołania.