Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich - Zespół w Szczecinie, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed możliwością wystąpienia upałów od godz. 12:00 dnia 27 lipca 2013 r. do godz. 20:00 dnia 29 lipca 2013 r.

 

Informujemy o zakazie ruchu na drogach samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton /z wyłączeniem autobusów/ w 2013 r.

Zakaz obowiązuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040), w następujące dni:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach informuje, że zaplanowana w dniach od 04 do 13 kwietnia 2013 roku wiosenna akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie wolno żyjących lisów, w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, nie odbyła się.
Nowy termin rozpoczęcia akcji wyznaczono na dzień 19 kwietnia 2013 r. Akcja potrwa 6 dni, tj do 24 kwietnia 2013 r.

Wiosna jeszcze nie zdążyła na dobre się rozkręcić, a ochotnicze straże pożarne z Dobrej i Wołczkowa musiały już wielokrotnie interweniować przy pożarach traw i pozostałości roślinnych.
Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.

Zimą na dachach mogą gromadzić się spore warstwy śniegu i lodu. Częste zmiany temperatury powodują naprzemienne rozmarzanie i zamarzanie zalegającej pokrywy śnieżno-lodowej, która staje się coraz cięższa. Takie zjawisko zagraża zarówno osobom przechodzącym obok budynku, jak i konstrukcji dachowej. Najlepszym sposobem na uniknięcie niebezpieczeństwa jest regularne usuwanie śniegu i lodu z powierzchni dachu.

W związku z sezonem grzewczym pojawiły się już zgłoszenia od mieszkańców gminy wskazujące na podejrzenie spalania w piecach domowych odpadów. Jedna z takich informacji potwierdziła się, w m. Mierzyn nałożono za ten czyn mandat karny. Strażnicy gminni w obecnym okresie zwracać będą uwagę na wydobywający się z komina dym, który może świadczyć  o spalaniu odpadów. W takich sytuacjach będą przeprowadzać kontrole.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej oraz Straż Gminna rozpoczęły akcję pomocy osobom bezdomnym. Nasze służby nie mogą być wszędzie, dlatego nie wahajmy się jeśli zobaczymy, że ktoś od dłuższego czasu przebywa na dworze (np. bezdomnego, który siedzi na przystanku) lub szuka schronienia w pustostanie - zadzwoń !!!

Na terenie Gminy Dobra prosimy o kontakt z:

Strażą Gminną w Dobrej z siedzibą w Dołujach
ul. Daniela 32, tel. 91 311-52-56 od godz. 7.00 – 22.00

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej
ul. Graniczna 24a, tel. 91 424-19-79

Pomoc można uzyskać również w placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym i potrzebującym w okresie zimy 2012/2013 r.

Na podstawie art. 19 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U Nr 89, poz. 590 – z późniejszymi zmianami )

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami spowodowanymi czadem.

W dniach od 29 września do 02 października 2012 roku na obszarze województwa zachodniopomorskiego przeprowadzona była jesienna akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie wolno żyjących lisów. Do akcji wykorzystywane były doustne szczepionki zatopione w przynęcie, które z samolotów były rozrzucane na lasy, pola, łąki i nieużytki.

W związku z przypadkami zatrucia alkoholem metylowym w Republice Czeskiej, którego źródłem jest sfałszowany alkohol wprowadzony do sprzedaży na terenie Czech konieczne jest podjęcie szczególnych środków ostrożności. Alkohol metylowy, który znajduje się w sfałszowanych markach kilku wyrobów wysokoprocentowego alkoholu jest niebezpieczną trucizną, której spożycie może być śmiertelne.  Ze względów bezpieczeństwa Ministerstwo Zdrowia zaleca powstrzymanie się od konsumpcji jakiegokolwiek alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej.