W związku z sezonem grzewczym pojawiły się już zgłoszenia od mieszkańców gminy wskazujące na podejrzenie spalania w piecach domowych odpadów. Jedna z takich informacji potwierdziła się, w m. Mierzyn nałożono za ten czyn mandat karny. Strażnicy gminni w obecnym okresie zwracać będą uwagę na wydobywający się z komina dym, który może świadczyć  o spalaniu odpadów. W takich sytuacjach będą przeprowadzać kontrole.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej oraz Straż Gminna rozpoczęły akcję pomocy osobom bezdomnym. Nasze służby nie mogą być wszędzie, dlatego nie wahajmy się jeśli zobaczymy, że ktoś od dłuższego czasu przebywa na dworze (np. bezdomnego, który siedzi na przystanku) lub szuka schronienia w pustostanie - zadzwoń !!!

Na terenie Gminy Dobra prosimy o kontakt z:

Strażą Gminną w Dobrej z siedzibą w Dołujach
ul. Daniela 32, tel. 91 311-52-56 od godz. 7.00 – 22.00

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej
ul. Graniczna 24a, tel. 91 424-19-79

Pomoc można uzyskać również w placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym i potrzebującym w okresie zimy 2012/2013 r.

Na podstawie art. 19 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U Nr 89, poz. 590 – z późniejszymi zmianami )

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami spowodowanymi czadem.

W dniach od 29 września do 02 października 2012 roku na obszarze województwa zachodniopomorskiego przeprowadzona była jesienna akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie wolno żyjących lisów. Do akcji wykorzystywane były doustne szczepionki zatopione w przynęcie, które z samolotów były rozrzucane na lasy, pola, łąki i nieużytki.

W związku z przypadkami zatrucia alkoholem metylowym w Republice Czeskiej, którego źródłem jest sfałszowany alkohol wprowadzony do sprzedaży na terenie Czech konieczne jest podjęcie szczególnych środków ostrożności. Alkohol metylowy, który znajduje się w sfałszowanych markach kilku wyrobów wysokoprocentowego alkoholu jest niebezpieczną trucizną, której spożycie może być śmiertelne.  Ze względów bezpieczeństwa Ministerstwo Zdrowia zaleca powstrzymanie się od konsumpcji jakiegokolwiek alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie informuje, że w dniach od 29 września do 02 października 2012 roku na obszarze województwa zachodniopomorskiego przeprowadzona będzie tradycyjna, jesienna akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie wolno żyjących lisów.

Podobnie jak w poprzednich latach, do akcji wykorzystywane będą doustne szczepionki zatopione w przynęcie, które z samolotów będą rozrzucane na lasy, pola, łąki i nieużytki.

W ostatnim okresie na terenie Gminy Dobra odnotowano dwa zgłoszenia obecności żmij na terenach posesji.  Były to pojedyncze egzemplarze, niemniej jednak z racji tego, iż niemożliwe jest wyłapanie wszystkich żmij zygzakowatych z terenów zamieszkałych przez ludzi, zaleca się zachowanie ostrożności podczas wykonywania prac porządkowych w ogrodach, na spacerach i wycieczkach na tereny porośniętych trawą, łąkach i w lasach.

W miniony poniedziałek (18 czerwca 2012 r.) w godzinach wieczornych, nad Gminę Dobra dotarł silny front burzowy niosący liczne wyładowania elektryczne, ulewny deszcz, grad i porywisty wiatr. Efekty załamania pogody najbardziej odczuli mieszkańcy miejscowości Rzędziny i Stolec, gdzie silny wiatr poprzewracał drzewa, ułamał gałęzie oraz pozrywał linie wysokiego napięcia.

W ostatnim okresie funkcjonariusze Straży Gminnej w Dobrej dwukrotnie otrzymali zgłoszenia dotyczące niewybuchów znajdujących się w pobliżu miejsc uczęszczanych przez mieszkańców. W pierwszym przypadku był to pocisk artyleryjski przy drodze leśnej w rejonie m. Dołuje-Lubieszyn, w drugim mina przeciwpancerna w pobliżu m. Wołczkowo. W obydwu przypadkach teren został zabezpieczony przez patrol Straży Gminnej do czasu przyjazdu patrolu saperów.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich - pobierz

Informuję, że na terenie rekreacyjnym przy jeziorze Stolsko obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.


Jednocześnie przypominam, że zgodnie z regulaminem korzystania z leśnego obiektu turystycznego nad jeziorem zabrania się m.in. rozbijania i ustawiania namiotów oraz przyczep campingowych, palenia ognisk lub korzystania z grilla poza miejscem wyznaczonym, wjazdu na teren wszelkimi pojazdami silnikowymi.