W związku z przypadkami zatrucia alkoholem metylowym w Republice Czeskiej, którego źródłem jest sfałszowany alkohol wprowadzony do sprzedaży na terenie Czech konieczne jest podjęcie szczególnych środków ostrożności. Alkohol metylowy, który znajduje się w sfałszowanych markach kilku wyrobów wysokoprocentowego alkoholu jest niebezpieczną trucizną, której spożycie może być śmiertelne.  Ze względów bezpieczeństwa Ministerstwo Zdrowia zaleca powstrzymanie się od konsumpcji jakiegokolwiek alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie informuje, że w dniach od 29 września do 02 października 2012 roku na obszarze województwa zachodniopomorskiego przeprowadzona będzie tradycyjna, jesienna akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie wolno żyjących lisów.

Podobnie jak w poprzednich latach, do akcji wykorzystywane będą doustne szczepionki zatopione w przynęcie, które z samolotów będą rozrzucane na lasy, pola, łąki i nieużytki.

W ostatnim okresie na terenie Gminy Dobra odnotowano dwa zgłoszenia obecności żmij na terenach posesji.  Były to pojedyncze egzemplarze, niemniej jednak z racji tego, iż niemożliwe jest wyłapanie wszystkich żmij zygzakowatych z terenów zamieszkałych przez ludzi, zaleca się zachowanie ostrożności podczas wykonywania prac porządkowych w ogrodach, na spacerach i wycieczkach na tereny porośniętych trawą, łąkach i w lasach.

W miniony poniedziałek (18 czerwca 2012 r.) w godzinach wieczornych, nad Gminę Dobra dotarł silny front burzowy niosący liczne wyładowania elektryczne, ulewny deszcz, grad i porywisty wiatr. Efekty załamania pogody najbardziej odczuli mieszkańcy miejscowości Rzędziny i Stolec, gdzie silny wiatr poprzewracał drzewa, ułamał gałęzie oraz pozrywał linie wysokiego napięcia.

W ostatnim okresie funkcjonariusze Straży Gminnej w Dobrej dwukrotnie otrzymali zgłoszenia dotyczące niewybuchów znajdujących się w pobliżu miejsc uczęszczanych przez mieszkańców. W pierwszym przypadku był to pocisk artyleryjski przy drodze leśnej w rejonie m. Dołuje-Lubieszyn, w drugim mina przeciwpancerna w pobliżu m. Wołczkowo. W obydwu przypadkach teren został zabezpieczony przez patrol Straży Gminnej do czasu przyjazdu patrolu saperów.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich - pobierz

Informuję, że na terenie rekreacyjnym przy jeziorze Stolsko obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.


Jednocześnie przypominam, że zgodnie z regulaminem korzystania z leśnego obiektu turystycznego nad jeziorem zabrania się m.in. rozbijania i ustawiania namiotów oraz przyczep campingowych, palenia ognisk lub korzystania z grilla poza miejscem wyznaczonym, wjazdu na teren wszelkimi pojazdami silnikowymi.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie informuje, że w dniach od 21 do 28 kwietnia 2012 roku na obszarze województwa zachodniopomorskiego przeprowadzona będzie tradycyjna, wiosenna akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie wolno żyjących lisów.

Podobnie jak w poprzednich latach, do akcji wykorzystywane będą doustne szczepionki zatopione w przynęcie, które z samolotów będą rozrzucane na lasy, pola, łąki i nieużytki.

W ostatnim okresie czasu, ze względu na panujące warunki atmosferyczne nasila się niebezpieczny problem wypalania traw. Pomijając fakt, iż czyn taki jest wykroczeniem z art. 131 Ustawy o ochronie przyrody, za co grozi mandat w wysokości do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu, to jest to bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do groźnego pożaru. Między innymi w dniu 22.03.2012 r. Straż Gminna w Dobrej otrzymała informację o wypalaniu trawy w m. Mierzyn w rejonie ul. Gerarda. Po dotarciu w ten rejon okazało się, iż ze względu na skalę obszaru, gdzie wypalana była trawa i bliskość zabudowań oraz ulicy z zaparkowanymi samochodami wezwano Straż Pożarną.

Na podstawie art. 19 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U Nr 89, poz. 590 – z późniejszymi zmianami )

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami spowodowanymi czadem.

Na podstawie art. 19 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U Nr 89, poz. 590 – z późniejszymi zmianami)

GMINNY  ZESPÓŁ  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami  spowodowanymi  niskimi  temperaturami  powietrza.