Odśnieżanie dachuW związku z opadami śniegu na terenie całego kraju, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o zaleceniach Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, skierowanych do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

W razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Niebieski trójkąt w żółtym kole - znakPodczas wystąpienia intensywnych opadów śniegu, marznącej mżawki lub silnych mrozów:

- w czasie opadów śniegu pozostań w domu.

- jeżeli musisz wyjść na zewnątrz, ubierz ciepłą odzież wielowarstwową i powiadom kogokolwiek o docelowym miejscu podróży oraz przewidywanym czasie dotarcia do miejsca przeznaczenia.

- zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie.

- zwracaj uwagę na zwisające sople, zwały śniegu na dachach budynków.

Jazda samochodem w zimie:

Jedną z wielu przyczyn odmrożeń i ofiar śmiertelnych wśród podróżujących w zimie jest niewłaściwe przygotowania pojazdu do sezonu zimowego oraz brak znajomości postępowania na wypadek unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia podczas podróżowania. Aby bezpiecznie podróżować sprawdź następujące elementy samochodu:

  • akumulator,
  • wycieraczki i płyn do spryskiwaczy szyb oraz odmrażacz,
  • układ zapłonowy,
  • oświetlenie pojazdu i poziom oleju,
  • układ ogrzewania, światła awaryjne i układ wydechowy,
  • załóż zimowe opony i upewnij się czy mają odpowiedni bieżnik,
  • miej przygotowaną skrobaczkę do szyb oraz niedużą łopatę do usuwania śniegu,
  • utrzymuj w czasie zimy co najmniej połowę pojemności zbiornika z paliwem,
  • starannie planuj długie podróże, słuchaj komunikatów radiowych o aktualnych warunkach drogowych,
  • ubieraj się ciepło, noś odzież wielowarstwową lekko dopasowaną,

 Baner Pomorza Zachodniego dotyczący projektu - wydane 25 mln złotych na walkę z COVID-19

W dniu 23 grudnia 2020r. miało miejsce przekazanie dla publicznych szkół podstawowych i zespołu przedszkoli zakupionego przez Gminę Dobra w ramach realizowanego projektu z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" sprzętu i środków dezynfekcyjnych.

Ostrzeżenie 1 stopnia przed marznącymi opadami w powiecie polickim

Źródło: IMGW-PIB

Ostrzeżenie 1 stopnia przed marznącymi opadami w powiecie polickim

Źródło: IMGW-PIB

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie w związku z dużym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptasiej (HPAI) przypomina o konieczności stosowania skutecznej bioasekuracji >> pobierz (pdf)

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem grypy ptaków

Odśnieżanie

Firmą wykonującą usługę odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Dobra jest KML Sp. z o. o. ul. Słoneczny Sad 17, 72-002 Dołuje, która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowy z podziałem na część I i część II zostały zawarte w dniu 15-10-2020 r. na okres 01-11-2020 r. do 15-04-2021r.

W sprawach zimowego utrzymania dróg gminnych należy kontaktować się pod nr. tel. 91 311-32-36, 91 311-33-82

Godziny pracy Urzędu Gminy:

poniedziałek w godz. 8:30 – 16:30

wtorek – piątek w godz. 7:00 – 15:00

Po godzinach pracy Urzędu Gminy interwencje można zgłaszać pod nr tel.: 501-244-563

W przypadku wystąpienia opadów śniegu apelujemy do mieszkańców o nie pozostawianie samochodów na poboczach dróg gminnych. Zaparkowane w pasach drogowych auta znacznie utrudniają odśnieżanie ulic.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Już kolejny raz w tym roku, w związku z trwającą epidemią koronawirusa - Covid 19 w dniu 10 listopada 2020r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tym razem spotkanie sztabu kryzysowego przeprowadzone zostało w sposób zdalny - online, poprzez komunikator internetowy. Oprócz spraw związanych z trwającą epidemią zostało omówione przygotowanie służb gminnych do zbliżającego się sezonu zimowego.

Syrena alarmowa

Gmina Dobra zmodernizowała system ostrzegania i alarmowania mieszkańców przed zagrożeniami. W ciągu ostatnich dni zainstalowano nowoczesne systemy w Buku, Rzędzinach i Dołujach. Obecnie na terenie gminy zainstalowanych jest 13 nowoczesnych syren alarmowych. Wszystkie sterowane są automatycznie z centrali znajdującej się w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wołczkowie.

Dzięki modernizacji Sołtysi nie muszą już ręcznie włączać poszczególnych syren. Wszystkie sterowane są z naszego centrum w Wołczkowie. Dodatkowo syreny są włączone do krajowego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców.

Na terenie Polski funkcjonuje jednolity krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania zorganizowany w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych, działań terrorystycznych, które mogą spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych oraz w celu prowadzenia treningów i ćwiczeń w tym zakresie.

Nad systemem krajowym sprawuje nadzór Minister Obrony Narodowej.

Zdjęcie ulotki dot. czaduRozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

PRZYPOMINAMY!!!

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!

W dniu 27,10,2020 w godzinach 12 - 15 planuje się przeprowadzenie testów sprawności syren zainstalowanych na terenie Gminy DObra na czas 5 sekund oraz jednej minuty