Wojewoda Zachodniopomorski ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, rekomenduje rezygnację z organizacji imprez masowych bądź przeprowadzania ich bez udziału publiczności. Ponadto zaleca, rezygnację z organizacji innych imprez skupiających znaczną liczbę uczestników.

Przy organizacji imprez, w indywidualnych sytuacjach, należy rozważyć uzyskanie rekomendacji od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego