Od północy nie można przekraczać granicy na terenie Gminy Dobra. Przejścia graniczne w Lubieszynie i Buku oraz miejsca, w których można było przejechać w Stolcu i Kościnie zostały zablokowane. Ustawiono zabezpieczenia i znaki drogowe. Miejsc tych pilnują funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Policji.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Buk1
  • Buk2
  • Lubieszyn2
  • Lubieszyn3
  • Stolec1
  • Stolec2