Już ponad 50% mieszkańców gminy Dobra zaszczepiło się pełną dawką szczepionki przeciwko COVID-19 - dokładnie 12.672 osoby (dane z dnia 21.07.21). To obecnie drugi wynik w województwie zachodniopomorskim.

Analizę danych przygotowuje Centrum e-Zdrowia we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Centrum GovTech, NFZ oraz GUS. Przypisanie osoby zaszczepionej do danej gminy odbywa się według algorytmu, który do numeru PESEL osoby zaszczepionej przyporządkowuje adres zamieszkania na podstawie 5 baz danych. Algorytm został skonstruowany tak, aby wyznaczony adres był jak najbardziej zbliżony do faktycznego adresu zamieszkania zaszczepionego pacjenta, biorąc także pod uwagę takie czynniki jak kompletność danych i ich jakość.Do liczby zaszczepionych mieszkańców wliczane są tylko osoby posiadające numer PESEL oraz, które podały numer PESEL przy szczepieniu. Dodatkowo dla każdej gminy zostały obliczone wskaźniki wyszczepienia, zdefiniowane według wzoru:

Wskaźnik wyszczepienia = (liczba zaszczepionych mieszkańców gminy podzielona przez liczbę mieszkańców gminy) * 100%

Gmina Dobra ma obecnie drugi wskaźnik wyszczepienia w województwie zachodniopomorskim. Procent pacjentów zaszczepionych pełną dawką w naszej gminie wynosi już 50,5%. W pełni zaszczepionych jest 12.672 osoby na 25.061 mieszkańców (dane z dnia 21.07.21). Pierwsze miejsce zajmuje gmina Ustronie Morskie - 51,7%, trzecie Dziwnów - 50,3%, a czwarte Szczecin - 49,9%.

W powiecie polickim wyniki przedstawiają się następująco:

Gmina Dobra - 50,5%
Gmina Kołbaskowo - 44,2%
Gmina Police - 42,8%
Gmina Nowe Warpno - 42,4%

* dane Ministerstwa Zdrowia na dzień 21.07.2021