Informuję, że Wójt Gminy Dobra w porozumieniu z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek podjęła decyzję o zamknięciu od dnia 12 marca 2020r. klubów i bibliotek na terenie Gminy Dobra. Placówki zostają zamknięte do dnia 25 marca 2020r.

Wójt Gminy Dobra 

Teresa Dera