INFORMACJA

Z uwagi na zwiększające się zagrożenie zakażeniem koronawirusem,
mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników,
zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt
w siedzibach Urzędu Gminy Dobra oraz podległych jednostek
do niezbędnego minimum.

Proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Dobra telefonicznie
lub przez internet - drogą e-mailową oraz przez platformę e-puap
( www.epuap.gov.pl ).

Proszę również o wyrozumiałość w zakresie załatwianych spraw,
w szczególności co do terminów ich załatwiania. Nasi pracownicy to
również rodzice, których dzieci, w związku z zamknięciem szkół
i przedszkoli wymagają zapewnienia opieki.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

 

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Dobra