Uprzejmie informuję, iż od dnia 13.05.2020 r. będą sukcesywnie otwierane placówki wychowania przedszkolnego na terenie gminy Dobra tj.:

- oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu (1 grupa),

- oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej (1 grupa),

- oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach (1 grupa),

- oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im Przyjaciół Dzieci w Mierzynie (1 grupa).

Z powodu braku zainteresowania rodziców tylko oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach nie zostanie otwarty od dnia 13.05.2020 r.

Na spotkaniu w dniu 11.05.2020 r. z dyrektorami szkół ustalono, iż decyzja o sukcesywnym otwarciu kolejnych oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych podjęta zostanie po ogłoszeniu nowych wytycznych przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

                                                                                   Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera 

Uchwała Nr XIV/194/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Treść całej uchwały dostępna po kliknięciu w zdjęcie

Od dnia 13.05.2020 r. planowane jest sukcesywne otwieranie placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Dobra.

Na spotkaniu w dniu 05.05.2020 r. ustalono, iż dyrektorzy szkół podstawowych, w których funkcjonują placówki wychowania przedszkolnego będą kontaktować się z rodzicami dzieci w celu zebrania deklaracji woli uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych od dnia 13.05.2020 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służ mundurowych i socjalnych, pracowników handlu realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szczegółowe informacje uzyskać można w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, tel. 91 439 17 31;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, tel. 91 311 33 92;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, tel. 91 311 88 20;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie tel. 91 483 13 40;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, tel. 91 311 24 39.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

Stanowisko Wójta Gminy Dobra 

Szanowni Mieszkańcy,

do dzisiaj nie otrzymaliśmy jednoznacznych i szczegółowych wytycznych służb sanitarnych, dotyczących bezpiecznego funkcjonowania przedszkoli podczas stanu epidemii. Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, rodzin oraz pracowników jest dla nas najwyższym priorytetem. Z tego powodu podczas dzisiejszego spotkania z dyrektorami szkół podjęliśmy wspólnie decyzję, że publiczne placówki wychowania przedszkolnego w gminie Dobra nie zostaną otwarte od 6 maja, tak jak rekomenduje to rząd.

Niestety decyzja o otwarciu żłobków i przedszkoli została zrzucona na samorządy bez zapewnienia odpowiedniego wsparcia. Nie będziemy ryzykować zdrowia dzieci i wychowawców bez dokładnych wytycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Dlatego zwróciliśmy się już do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej o ustalenie wszystkich szczegółów związanych z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych podczas epidemii. Takie rozwiązanie rekomenduje też Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dopiero kiedy otrzymamy szczegółowe wytyczne z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, podejmiemy decyzję o terminie otwarcia placówek przedszkolnych w gminie Dobra.

 Wójt Gminy Dobra Teresa Dera

Stanowisko dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli

Drodzy Rodzice,

obowiązkiem dyrektorów szkół i przedszkoli jest przekazywanie rodzicom jasnych i dokładnych informacji. Niestety w związku z rekomendacją rządu dotyczącą otwarcia placówek przedszkolnych od 6 maja, mamy wątpliwości i dużo pytań, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi.

Na przykład na podstawie jakich kryteriów mamy decydować, które dziecko ma pierwszeństwo, jeśli chodzi o udział w zajęciach? Przecież oczekuje się od nas, że grupy dzieci nie będą liczne. Poza tym nauczyciele wychowania przedszkolnego zdalnie realizują podstawę programową. Kiedy mają wypełniać ten obowiązek, jeżeli jednocześnie mają sprawować opiekę nad dziećmi w przedszkolu? Pamiętajmy, że zabawy dzieci są spontaniczne, to naturalne, że potrzebują bliskości. W jaki sposób mamy dopilnować, żeby między dziećmi była zachowana bezpieczna odległość?

Tych pytań jest znacznie więcej. Nauczyciele i wychowawcy są pełni obaw o bezpieczeństwo dzieci, swoje i swoich rodzin. Nadal obowiązuje stan epidemii. Nie mamy pewności, że będziemy w stanie zapewnić pełną obsadę kadrową w placówkach przedszkolnych.

Dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli w gminie Dobra

Szanowni Mieszkańcy,

Premier RP Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja możliwe będzie otwieranie żłobków i przedszkoli. Decyzje mają podjąć samorządy w oparciu o wytyczne ministra zdrowia.

W związku z powyższym w trybie pilnym zwołałam na dzisiaj spotkanie dyrektorów szkół, którzy zarządzają placówkami przedszkolnymi w gminie Dobra. Na spotkaniu będziemy rozmawiać o tym, czy możliwe i bezpieczne jest otwarcie w podanym terminie przedszkoli w naszej gminie. Wytyczne przesłane wczoraj przez ministra edukacji narodowej są pełne niejasności i wymagają dokładnej analizy.

Wiem, że rodzice są podzieleni w tej sprawie, znam też obawy nauczycieli o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. W przypadku otwarcia przedszkoli rodzice, którzy chcą chronić swoje dzieci, stracą zasiłki opiekuńcze. To bardzo poważna i odpowiedzialna decyzja, która została zrzucona na samorządy bez zapewnienia odpowiedniego wsparcia. Na pewno będziemy chcieli poznać opinię, jak największej ilości rodziców. Dyrektorzy szkół będą się z nimi kontaktować w tej sprawie.

Musimy mieć pewność, że w przypadku otwarcia placówek przedszkolnych będzie zapewnione bezpieczeństwo dzieci i ich wychowawców.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

Od kilkunastu dni szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Dobra udostępniają uczniom komputery i tablety do nauki zdalnej. Także kilku nauczycieli skorzystało też z udostępnienia komputerów przez szkoły do prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Wykaz przekazanego sprzętu przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły

Liczba przekazanego

sprzętu uczniom

Liczba przekazanego

sprzętu nauczycielom

komputery

tablety

komputery

tablety

PSP Bezrzecze

7

4, w tym 2 czekają na odbiór przez rodziców

7

0

PSP Dobra

0

8

4

0

PSP Dołuje

0

0

3

0

PSP Mierzyn

0

20

0

3

PSP Rzędziny

4, w tym 1 czeka na odbiór przez rodzica

0

1

0

 

 

W dniu 28.04.2020 zgodnie z zapowiedzią zostały dostarczone maseczki i jednorazowe rękawiczki do oddziałów Poczty Polskiej z terenu naszej gminy oraz dla Punktów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bezrzeczu i Dołujach.

Szanowni  Państwo,

Informuję, że z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z zagrożeniem chorobą COVID–19 wystąpiłam z prośbą do Inkasentów o zaprzestanie poboru podatków w terenie.

Dla osób, które chcą opłacić podatek w terminie przypominam, że płatność może być dokonana poprzez internetowe konto bankowe, na numer indywidualnego konta bankowego, który został wskazany w doręczonej Państwu decyzji podatkowej. 

Apeluję!

Pozostańmy w jak największym zakresie w swoich domach. Unikajmy spotkań publicznych. Zadbajmy o siebie, swoich bliskich i mieszkańców naszej Gminy.

Skarbnik Gminy Dobra

Jolanta Jankowska

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 kwietnia 2020 r. do 24 maja br przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Opublikowany zostały również harmonogramy egzaminów:

 • egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.
 • pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 i potrwają do 29 czerwca (w tym roku szkolnym nie odbędą się ustne egzaminy maturalne)
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się od 22 czerwca do 9 lipca.

 

Podziękowania dla Gminy Dobra od Domu Opieki Wiejskie Klimaty za zaopatrzenie w środki ochrony osobistej

24 kwietnia 2020r. przekazano Centrum Medycznemu AGMED Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Mierzynie i Dobrej środki ochrony indywidualnej i środki do dezynfekcji.  Do przychodni trafiło 20 kombinezonów ochronnych, 1000 maseczek chirurgicznych, 1000 sztuk rękawiczek jednorazowych ( nitrylowych )  i 10 l płynu dezynfekującego.  

 • A1
 • A2
 • A3
 • A4
 • A5
 • A6

Do Domu Seniora "Wiejskie Klimaty'' w Rzędzinach trafiła pierwsza partia w ilości 5000 sztuk rękawiczek jednorazowych ( nitrylowych ). Kolejne 5000 sztuk rękawiczek zostało zamówione. 

 • WK1
 • WK2

Zgodnie z komunikatem nr 7 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 kwietnia 2020r. na nasze zapytanie dotyczące potrzeb materiałowych odpowiedziały CM AGMED i Dom Seniora "Wiejskie Klimaty" w Rzędzinach. Ustalono zakres niezbędnych potrzeb i dokonano zakupów. 

Działania te mają na celu pomoc służbom medycznym na terenie Gminy Dobra w tym trudnym czasie.  

Wójt Gminy Dobra 

Teresa Dera