Plakat promujący wydarzenie

6 marca 2022 roku po raz 13 odbędą się Polickie Kaziuki. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17:00 w miejscowym MOK-u.

Dzień Św. Kazimierza w tradycji ludowej kojarzy się z nadejściem pierwszych oznak wiosny i pożegnaniem zimy. Kaziuki, mające swój rodowód w Wilnie, to jarmark odpustowy, podczas którego świętuje się okres przedwiośnia. Za dowód niech posłuży staropolskie przysłowie: Dzień świętego Kazimierza resztki zimy uśmierza.

Miejski Ośrodek Kultury w Policach i Stowarzyszenie Wspólnota Polska we współpracy ze stowarzyszeniem Świteź zapraszają na Polickie Kaziuki. Główną atrakcją imprezy jest koncert z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej Krąg oraz Zespołu Tańca Ludowego Policzanie. Wydarzeniu będzie towarzyszył kiermasz kresowych specjałów. Na stoiskach goście znajdą kaziukowe serca, obwarzanki, palmy wielkanocne, własnoręcznie wykonywane ozdoby i wiele innych wyrobów. Po koncercie gospodarze zapraszają wszystkich gości na poczęstunek, który odbędzie się w galerii Obok (1 piętro). 

 

Kilka słów o organizatorach:

  • Stowarzyszenie Wspólnota Polska – organizacja pozarządowa powołana w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Celem stowarzyszenia jest m.in. inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu. Prezesem polickiego koła jest burmistrz Polic Władysław Diakun. 
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej, Polesia - Świteź  – misją stowarzyszenia jest współpraca z Polakami na Litwie i Białorusi, rozwijanie wiedzy o współczesności i historii Kresów Północno- Wschodnich, konferencje naukowe, tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń z twórcami z Kresów i Pomorza Zachodniego, niesienie pomocy Polakom potrzebującym wsparcia finansowego na Litwie i Białorusi.

Bilet w cenie 20 zł można kupić na stronie www.mokpolice.pl