Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach informuje, że 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. To ważna data w kalendarzu aktywności promujących zdrowy styl życia. Co roku Światowa Organizacja Zdrowia koncentruje się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu.

Tegoroczne hasło obchodów to „Podnoszenie podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych”

Badania pokazują, że podnoszenie podatku na wyroby tytoniowe jest szczególnie skuteczne w ograniczaniu używania tytoniu wśród grup o niskich dochodach oraz w zapobieganiu rozpoczynaniu palenia wśród młodych ludzi. Jeśli nie będziemy działać, przed 2030 rokiem epidemia palenia tytoniu zabije ponad 8 milionów ludzi. Ponad 80% zgonów, którym można zapobiec nastąpi wśród ludzi żyjących w krajach o niskich i średnich dochodach. Globalna epidemia zabija prawie 6 milionów ludzi rocznie, z czego ponad 600 tys. to niepalący, którzy umierają z powodu tzw. biernego palenia.

Celem Światowego Dnia Bez Tytoniu jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń, przed niszczącymi skutkami zdrowotnymi spowodowanymi paleniem tytoniu, ale też konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi używania tytoniu i narażenia na dym tytoniowy.