W dniach 05, 12 oraz 19 marca 2016 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się akcja „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON” w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:

 

Kontenery będą podstawiane/rozstawiane w godzinach 7.00 - 10.00 i zabierane zaraz po zapełnieniu, dodatkowe kontenery nie będą podstawiane.

05 marca 2016 r. - I ETAP obejmuje miejscowości: 

Dobra, Bezrzecze, Wołczkowo, Grzepnica, Sławoszewo, Płochocin

Miejsca ustawień kontenerów poniżej:

Miejscowość Miejsce podstawienia
Bezrzecze

- na parkingu przy szkole 

- ul. Nowoleśna, okolice posesji nr 15;

- ul. Górna (przy końcowym przystanku autobusu linii Nr 74);

Wołczkowo

- ul. Lipowa obok sklepu Groszek;

- naprzeciwko cmentarza;

- ul. Słoneczna (okolice skrzynek pocztowych);

- ul. Zielona (rozjazd przy tablicy informacyjnej);

- na terenie parkingu przy boisku sportowym;

Dobra

- ul. Graniczna róg ul. Kaczeńcowej;

- przy wjeździe na ul. Jodłową;

- ul. Sportowa pobocze drogi przy boisku sportowym);

- na terenie obok pętli autobusowej przy blokach, ul. Osiedlowa ;

- przy sklepie na ul. Poziomkowej (była mleczarnia);

- ul. Graniczna, przy posesji nr 40;

Grzepnica - przy przystanku PKS- droga w kierunku bloków;
Sławoszewo - przy wjeździe na ul Gronową;
Płochocin - teren niedaleko stadniny koni.

 

12 marca 2016 r. - II ETAP obejmuje miejscowości: 

Mierzyn, Skarbimierzyce, Lubieszyn, Dołuje, Kościno, Redlica, Wąwelnica.

Miejsca ustawień kontenerów poniżej:

Miejscowość Miejsce podstawienia
Mierzyn

- ul. Długa za NORDem ;

- teren zielony pomiędzy NORDem a ul. Grafitową;

- w okolicy ul. Mierzyńskiej 39-40;

- okolice ul. Topolowej róg Maciej;

- ul. Welecka naprzeciwko „Iskry” przy przystanku PKS;

- ul. Spółdzielców (przy garażach);

Skarbimierzyce

- koło placu zabaw przy blokach;

- na chodniku przed sklepem;

Dołuje

- na skrzyżowaniu ul. Bławatkowa z ul. Makową przy trafostacji;

- na terenie przy basenie przeciwpożarowym;

- przy przedszkolu;

Kościno

- w okolicy przystanku PKS;

- okolice ul. Sowy, przy skrzynkach pocztowych

Redlica - w okolicy placu zabaw;
Wąwelnica - na terenie koło przystanku PKS;
Lubieszyn - na placu przy przystanku PKS, na przeciw lecznicy.

 

19 marzec 2016 r. – III ETAP obejmuje miejscowości:

Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec.

Miejsca ustawień kontenerów poniżej:

Miejscowości Miejsca podstawienia
Buk - na terenie koło kościoła;
Łęgi - przy placu zabaw;
Rzędziny

– na terenie koło sklepu;

– przy blokach;

Stolec

- na górce za przystankiem PKS;

- przy klubie;

- przy wjeździe nad jezioro Stolsko.

NASTĘPNA AKCJA „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON NA TERENIE GMINY DOBRA ODBĘDZIE SIĘ W MIESIĄCU CZERWCU 2016 R.

 

DO KONTENERÓW ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA !!!!

WSZELKICH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH M.IN. ETERNITU, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW BUDOWLANYCH (TJ. GRUZU, PAPY, STYROPIANU, WEŁNY MINERALNEJ) ORAZ OPON !!!

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZARÓWNO MAŁOGABARYTOWY  JAK I WIELKOGABARYTOWY MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH. SPRZĘT TEN ZOSTANIE ODEBRANY .

ZUŻYTE OPONY OD SAMOCHODÓW MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH LUB NIEODPŁATNIE ODDAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY WYDZIAŁU DS. OBYWATELSKICH I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU GMINY DOBRA PRZY UL. LIPOWEJ 51 W WOŁCZKOWIE.