W dniu 19 marca 2016 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się III ETAP akcji „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON” w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.

 

Kontenery  będą podstawiane/rozstawiane w  godzinach 7.00 -10.00 i zabierane zaraz po zapełnieniu, dodatkowe kontenery nie będą  podstawiane.

19 marzec 2016 r. – III ETAP obejmuje miejscowości: Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec.

Miejsca ustawień kontenerów poniżej:

Miejscowość Miejsce podstawienia kontenerów
Buk - na terenie koło kościoła;
Łęgi - przy placu zabaw;
Rzędziny

– na terenie koło sklepu;

– przy blokach;

Stolec

- na górce za przystankiem PKS;

- przy klubie;

- przy wjeździe nad jezioro Stolsko.

 

NASTĘPNA AKCJA „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON NA TERENIE GMINY DOBRA ODBĘDZIE SIĘ W MIESIĄCU  CZERWCU 2016 R.

DO KONTENERÓW ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA !!!!

WSZELKICH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH M.IN. ETERNITU, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW BUDOWLANYCH (TJ. GRUZU, PAPY, STYROPIANU, WEŁNY MINERALNEJ) ORAZ OPON !!!

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZARÓWNO MAŁOGABARYTOWY  JAK I WIELKOGABARYTOWY MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH. SPRZĘT TEN ZOSTANIE ODEBRANY .

ZUŻYTE OPONY OD SAMOCHODÓW MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH LUB NIEODPŁATNIE ODDAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY WYDZIAŁU DS. OBYWATELSKICH I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU GMINY DOBRA PRZY  UL. LIPOWEJ 51 W WOŁCZKOWIE.