W dniu 4, 11 oraz 18 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się akcja „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON” w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.

Kontenery będą podstawiane/rozstawiane w  godzinach 7.00 -10.00 i zabierane zaraz po zapełnieniu, dodatkowe kontenery nie będą  podstawiane.

 

 

4 czerwiec 2016 r. -  I ETAP obejmuje miejscowości:

Dobra, Bezrzecze, Wołczkowo, Grzepnica, Sławoszewo, Płochocin

Miejsca ustawień kontenerów poniżej:

 

 

MIEJSCOWOŚĆ

WIELKOŚCI KONTENERÓW I MIEJSCE PODSTAWIENIA

Bezrzecze

 - na parkingu przy szkole 

- ul. Nowoleśna,  okolice posesji nr 15;

- ul. Górna (przy końcowym przystanku
   autobusu linii Nr 74); 

Wołczkowo

 - ul. Lipowa obok sklepu Groszek;

- naprzeciwko cmentarza;

- ul. Słoneczna ( okolice skrzynek pocztowych);

- ul. Zielona ( rozjazd przy tablicy informacyjnej);

- na terenie parkingu przy boisku sportowym;

Dobra

- ul. Graniczna róg ul. Kaczeńcowej;

- przy wjeździe na ul. Jodłową;

- ul. Sportowa pobocze drogi przy boisku sportowym);

- na terenie obok pętli autobusowej przy blokach, ul. Osiedlowa ;

- przy sklepie na ul. Poziomkowej (była mleczarnia);

- ul. Graniczna, przy posesji nr 40;

Grzepnica

- przy przystanku PKS

- droga w kierunku bloków;

Sławoszewo

- przy wjeździe na ul Gronową;

Płochocin

-  teren niedaleko stadniny koni.

 

11 czerwiec 2016 r. – II ETAP obejmuje miejscowości: Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec.

Miejsca ustawień kontenerów poniżej:

 

Buk

- na terenie koło kościoła;

Łęgi

- przy placu zabaw;

Rzędziny

– na terenie koło sklepu;

– przy blokach;

Stolec

- na górce za przystankiem PKS;

- przy klubie;

- przy wjeździe nad jezioro Stolsko. 

 

 

18  czerwiec 2016 r. -  II ETAP obejmuje miejscowości:

Mierzyn, Skarbimierzyce, Lubieszyn, Dołuje, Kościno, Redlica, Wąwelnica.

Miejsca ustawień kontenerów poniżej:

 

 

MIEJSCOWOŚĆ

WIELKOŚCI KONTENERÓW I MIEJSCE PODSTAWIENIA

Mierzyn

- ul. Długa za NORDem ;

- teren zielony pomiędzy NORDem a ul. Grafitową;

- w okolicy ul. Mierzyńskiej 39-40;

- okolice ul. Topolowej róg Maciej;

- ul. Welecka naprzeciwko „Iskry” przy przystanku PKS;

- ul. Spółdzielców (przy garażach);

Skarbimierzyce

 - koło placu zabaw przy blokach;

 

- na chodniku przed sklepem;

Dołuje

 - na skrzyżowaniu ul. Bławatkowa z ul. Makową przy trafostacji;

 

- na terenie przy basenie przeciwpożarowym;

- przy przedszkolu; 

Kościno

- w okolicy przystanku PKS;

Redlica

- w okolicy placu zabaw;

Wąwelnica

- na terenie koło przystanku PKS;

Lubieszyn

- na placu przy przystanku PKS, na przeciw
 lecznicy.

  

  

DO KONTENERÓW ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA !!!!


 WSZELKICH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH M.IN. ETERNITU, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW BUDOWLANYCH (TJ. GRUZU, PAPY, STYROPIANU, WEŁNY MINERALNEJ) ORAZ OPON !!!

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 ZARÓWNO MAŁOGABARYTOWY  JAK I WIELKOGABARYTOWY MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH. SPRZĘT TEN ZOSTANIE ODEBRANY .

ZUŻYTE OPONY OD SAMOCHODÓW

MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH LUB NIEODPŁATNIE ODDAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY WYDZIAŁU DS. OBYWATELSKICH I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU GMINY DOBRA PRZY
 UL. LIPOWEJ 51 W WOŁCZKOWIE.

 

 

 Kierownik Wydziału

ds. Gospodarki Odpadami i Egzekucji 

Anna Budzyńska