W dniach 09, 16, 23 marca 2019 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się akcja „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO”.

Kontenery będą podstawiane/rozstawiane w godzinach 7.00-10.00 i zabierane zaraz po zapełnieniu, dodatkowe kontenery nie będą podstawiane.

UWAGA!!!!
PODCZAS ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE OPONY!
KAŻDY MIESZKANIEC, KTÓRY MA OPONY ZOBOWIĄZANY JEST ZAWIEŹĆ JE DO PUNKTU PSZOK PRZY UL.ZWIERZYNIECKIEJ 4 W DOBREJ.

09 marca 2019 r. - I ETAP obejmuje miejscowości: Dobra, Bezrzecze, Wołczkowo.

Miejsca ustawień kontenerów poniżej:

MIEJSCOWOŚĆ

WIELKOŚCI KONTENERÓW
I MIEJSCE PODSTAWIENIA

Bezrzecze

- na parkingu przy szkole

- ul. Nowoleśna, okolice posesji nr 15;

- ul. Górna (przy końcowym przystanku autobusu linii Nr 74);

Wołczkowo

- ul. Lipowa obok sklepu Groszek;

- naprzeciwko cmentarza;

- ul. Słoneczna (okolice skrzynek pocztowych);

- ul. Zielona (rozjazd przy tablicy informacyjnej);

- na terenie parkingu przy boisku sportowym;

Dobra

- ul. Graniczna róg ul. Kaczeńcowej;

- przy wjeździe na ul. Jodłową;

- ul. Sportowa pobocze drogi przy boisku sportowym);

- na terenie obok pętli autobusowej przy blokach, ul. Osiedlowa;

- przy sklepie na ul. Poziomkowej (była mleczarnia);

- ul. Graniczna, przy posesji nr 40;

 

 

16  marca 2019 r. - II ETAP obejmuje miejscowości: Mierzyn, Skarbimierzyce, Lubieszyn, Dołuje, Kościno, Redlica, Wąwelnica.

Miejsca ustawień kontenerów poniżej:

MIEJSCOWOŚĆ

WIELKOŚCI KONTENERÓW I MIEJSCE PODSTAWIENIA

Mierzyn

- ul. Długa za NORDem;

- teren zielony pomiędzy NORDem a ul. Grafitową;

- w okolicy ul. Mierzyńskiej 39-40;

- okolice ul. Topolowej róg Macieja;

- ul. Welecka naprzeciwko „Iskry” przy przystanku PKS;

- ul. Spółdzielców (przy garażach);

Skarbimierzyce

- koło placu zabaw przy blokach;

- na chodniku przed sklepem;

Dołuje

- na skrzyżowaniu ul. Bławatkowa z ul. Makową przy trafostacji;

- na terenie przy basenie przeciwpożarowym;

- przy przedszkolu;

Kościno

- w okolicy przystanku PKS;

Redlica

- w okolicy placu zabaw;

Wąwelnica

- na terenie koło kościoła;

Lubieszyn

- na placu przy przystanku PKS, na przeciw lecznicy

 

23 marca  2019 r. – III ETAP obejmuje miejscowości: Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec, Grzepnica, Sławoszewo, Płochocin.

Miejsca ustawień kontenerów poniżej:

 

Buk

- na terenie koło kościoła;

Łęgi

- przy placu zabaw;

Rzędziny

– na terenie koło sklepu;

– przy blokach

Stolec

- na górce za przystankiem PKS;

- przy klubie;

- przy wjeździe nad jezioro Stolsko

Grzepnica

- przy przystanku PKS

- droga w kierunku bloków;

Sławoszewo

- przy wjeździe na ul Gronową;

Płochocin

- teren niedaleko stadniny koni

 

DO KONTENERÓW ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA !!!!
WSZELKICH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH M.IN. ETERNITU, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW BUDOWLANYCH (TJ. GRUZU, PAPY, STYROPIANU, WEŁNY MINERALNEJ) ORAZ OPON !!!

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ZARÓWNO MAŁOGABARYTOWY JAK I WIELKOGABARYTOWY MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH. SPRZĘT TEN ZOSTANIE ODEBRANY.

 

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska