W dniu 10, 17 oraz 24 września 2016 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się akcja „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON” w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:
Kontenery będą podstawiane/rozstawiane w godzinach 7.00 - 10.00 i zabierane zaraz po zapełnieniu, dodatkowe kontenery nie będą podstawiane.

W dniu 18 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się III ETAP akcji  „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON” w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:

W dniu 11 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się II ETAP akcji  „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON” w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:

W dniu 4, 11 oraz 18 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się akcja „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON” w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.

Kontenery będą podstawiane/rozstawiane w  godzinach 7.00 -10.00 i zabierane zaraz po zapełnieniu, dodatkowe kontenery nie będą  podstawiane.

 

W dniu 19 marca 2016 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się III ETAP akcji „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON” w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.

W dniu 12 marca 2016 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się II ETAP akcji „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON” w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:

W dniach 05, 12 oraz 19 marca 2016 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się akcja „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON” w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:

W dniu 12, 19 oraz 26 września 2015 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się akcja „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON” w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:

W dniach 11, 18, 25 kwietnia 2015 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się akcja „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON” w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony odbierane są od właścicieli nieruchomości trzy razy w roku w ramach akcji prowadzonej przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego w drodze przetargu czyli Z.P.H.G. JUMAR JULIAN MARUSZEWSKI z siedzibą przy ul. Długiej 20 w Mierzynie. Akcja polega na podstawieniu kontenerów we wskazane miejsca w poszczególnych miejscowościach Gminy. Lokalizacja kontenerów oraz szczegółowe terminy są każdorazowo umieszczane  w niniejszej zakładce lub zakładce Informacje. 

Terminy akcji przypadają w 3 kolejne soboty w okresach:
- marzec-kwiecień,
- czerwiec,
- wrzesień-październik.

Meble oraz odpady wielkogabarytowe odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zabudowie wielolokalowej (spółdzielnie, wspólnoty) raz na kwartał w danym roku kalendarzowym. Akcja polega na podstawieniu kontenerów we wskazane miejsca na terenie wspólnot, spółdzielni.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska