Montaż znaków drogowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na ulicy Złotej i Opalowej w m. Sławoszewo. Celem poprawienia bezpieczeństwa przejazdu przedmiotowa organizacja ruchu wprowadza pierwszeństwo przejazdu dla pojazdów poruszających się ulicą Złotą w m. Sławoszewo.

Wartość robót brutto:  928,65 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/organizacja-ruchu/zlota