Zamontowano słupki prowadzących U-1a na poboczu drogi gminnej ul. Zielona w m. Redlica w celu ułatwienia kierującym, szczególnie w porze nocnej orientacji co do przebiegu drogi.

Wartość robót brutto: 1 755,15 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/organizacja-ruchu/zielona