W miesiącu marcu wykonano naprawy oraz zamontowano nowe dodatkowe oznakowanie drogowe na drogach gminnych na terenie gminy Dobra. W ramach prac wykonano wymianę zniszczonego oznakowania oraz montaż nowego oznakowania na ulicy Krótkiej w m. Wołczkowo, na ulicy Weleckiej, Akacjowej, Brzozowej, Milenijnej i Ogrodowej w m. Mierzyn oraz na drodze od ulicy Górnej do ulicy Cynamonowej w m. Bezrzecze. Prace wykonano w następujących miejscowościach: Mierzyn, Bezrzecze i Wołczkowo.

Wartość robót brutto w m. Mierzyn: 6 967,89 zł

Wartość robót brutto w m. Bezrzecze: 570,23 zł

Wartość robót brutto w m. Wołczkowo: 851,78 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/organizacja-ruchu/marzec