W miesiącu maju wykonano naprawy oraz zamontowano nowe dodatkowe oznakowanie drogowe na drogach gminnych na terenie gminy Dobra. W ramach prac wykonano wymianę zniszczonego oznakowania oraz montaż nowego oznakowania na ulicy Weleckiej i Nasiennej w m. Mierzyn, ulicy Żurawiej w m. Kościno oraz na parkingu przy boisku sportowym w m. Wołczkowo.

Wartość robót brutto w m. Mierzyn: 2 044,36 zł

Wartość robót brutto w m. Kościno: 314,27 zł

Wartość robót brutto w m. Wołczkowo: 681,17 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/organizacja-ruchu/znaki-maj