W listopadzie wykonano naprawy oraz zamontowano nowe dodatkowe oznakowanie drogowe na drogach gminnych na terenie gminy Dobra. W ramach prac wykonano wymianę zniszczonego oznakowania oraz montaż nowego oznakowania na ulicy Zagrodowej i Granicznej w m. Dobra, ul. Lisiej w m. Dołuje oraz ulicy Weleckiej w m. Mierzyn. 

Wartość robót brutto w m. Mierzyn: 768,16 zł

Wartość robót brutto w m. Dobra: 1 116,84 zł

Wartość robót brutto w m. Dołuje: 615,00 zł

 

  • 20181109_103717
  • 20181109_104806
  • 20181127_143337
  • 20181127_143420
  • 20181127_143520