W kwietniu wykonano naprawy oraz zamontowano nowe dodatkowe oznakowanie drogowe na drogach gminnych na terenie gminy Dobra. W ramach prac wykonano wymianę zniszczonego oznakowania oraz montaż nowego oznakowania na ulicy Malinowej i Krótkiej  w m. Wołczkowo, ulicy Sportowej i Poziomkowej w m. Dobra, ulicy Ozdobnej w m. Mierzyn oraz w m. Redlica.

Wartość robót brutto w m. Wołczkowo: 1 418,42 zł

Wartość robót brutto w m. Dobra: 637,14 zł

Wartość robót brutto w m. Mierzyn: 1 225,08 zł

Wartość robót brutto w m. Redlica: 608,85 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/organizacja-ruchu/kwiecien