W wrześniu wykonano naprawy oraz zamontowano nowe dodatkowe oznakowanie drogowe na drogach gminnych na terenie gminy Dobra. W ramach prac wykonano wymianę zniszczonego oznakowania oraz montaż nowego oznakowania na ulicy Wspólnej i Łukasińskiego w m. Mierzyn oraz ulicy Poziomkowej w m. Dobra.

Wartość robót brutto w m. Dobra: 565,80 zł

Wartość robót brutto w m. Mierzyn: 1 229,20 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/organizacja-ruchu/wrzesien/oznakowanie