W październiku wykonano naprawy oraz zamontowano nowe dodatkowe oznakowanie drogowe na drogach gminnych na terenie gminy Dobra. W ramach prac wykonano wymianę zniszczonego oznakowania oraz montaż nowego oznakowania na ulicy Kolorowej i Zgodnej w m. Mierzyn oraz na ulicy Sportowej i Róży Wiatrów w m. Dobra.

Wartość robót brutto w m. Dobra: 571,95 zł

Wartość robót brutto w m. Mierzyn: 1303,80 zł

 

  • 20191022_140058
  • 20191022_141318
  • 20191024_123754
  • 20191024_124238