W lipcu wykonano naprawy oraz zamontowano nowe dodatkowe oznakowanie drogowe na drogach gminnych na terenie gminy Dobra. W ramach prac wykonano wymianę zniszczonego oznakowania oraz montaż nowego oznakowania na ulicy Rolniczej i Weleckiej w m. Mierzyn, ma ulicy Sportowej i Stokrotki w m. Dobra oraz na ulicy Malinowej i Leśnej w m. Wołczkowo.

Wartość robót brutto w m. Mierzyn: 1300,00 zł

Wartość robót brutto w m. Dobra: 2837,49 zł

Wartość robót brutto w m. Wołczkowo: 651,99 zł

  • mini_20200707_122232
  • mini_20200710_130746
  • mini_20200721_1117170
  • mini_20200721_111750
  • mini_20200721_115931