Montaż uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej w postaci donic betonowych oraz słupka drogowego na którym usytuowane są znaki drogowe B-20 Stop oraz T-6 tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.