Wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Buk. Projekt zakłada montaż słupków blokujących przy progach zwalniających w celu wymuszenia redukcji prędkości i nie objeżdżanie progu zwalniającego.

Wartość robót brutto: 1 845,00 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/organizacja-ruchu/buk

Zabezpieczenie ścieżki rowerowej w m. Buk oraz na przejściu granicznym Buk- Blankensee betonowymi słupami uniemożliwiającymi wjazd pojazdów samochodowych

Wartość prac 5340 zł brutto.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2015/inwestycje/sciezka_slupy