Przypominamy o terminach regulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobra

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są w następujących terminach, opłata za miesiąc:

- styczeń i luty - do 10-go marca danego roku,
- marzec - do 10-go kwietnia danego roku,
- kwiecień - do 10-go maja danego roku,
- maj - do 10-go czerwca danego roku,
- czerwiec - do 10-go  lipca danego roku,
- lipiec - do 10-go  sierpnia  danego roku,
- sierpień - do 10-go  września danego roku,
- wrzesień - do 10-go  października danego roku,
- październik - do 10-go listopada danego roku,
- listopad - do 10-go grudnia danego roku,
- grudzień - do 10-go grudnia danego roku.

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami dla danej nieruchomości została określona przez właściciela nieruchomości w złożonej przez niego deklaracji.
W sprawach dotyczących opłat stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znosi obowiązek zaokrąglania kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przykład: średnie miesięczne zużycie wody za rok 2014 wynosi 12,67 m3 x 4,30 zł lub 5,30 zł =54,48 zł lub 67,15 zł i takie kwoty wpisujemy wypełniając deklarację na 2015 rok  – OPŁATY NIE ZAOKRĄGLAMY DO PEŁNYCH ZŁOTYCH

SPOSÓB REGULOWANIA  OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłaty należy wnosić na przypisany dla każdej nieruchomości indywidualny numer rachunku bankowego nadany przez Urząd Gminy po złożeniu deklaracji lub osobiście w KASIE URZĘDU GMINY DOBRA w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji z siedzibą przy ul. Granicznej 39b w miejscowości Dobra.

Kasa czynna w godz.:
Poniedziałek 8.00 – 16.30
Wtorek 8.00 – 14.30
Środa 7.00 – 14.30
Czwartek 7.00 – 14.30
Piątek 7.00 – 14.30

Bieżące informacje  w sprawie  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

tel.  91 424 44 90 - Sektor I miejscowości : Mierzyn, Skarbimierzyce, Redlica, Dołuje, Kościno, Wąwelnica, Lubieszyn.
tel.  91 311 34 16 - Sektor II miejscowości Bezrzecze, Wołczkowo, Dobra, Grzepnica, Płochocin, Sławoszewo, Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec.