Wołczkowo (niem.Vöschendorf, w 1945r. Wilczkowo). Jadąc z Głębokiego lub z Bezrzecza do Dobrej musimy przejechać przez Wołczkowo. Jest to stare słowiańskie osiedle. Mimo wielu zawirowań dziejowych osada zachowała kształt słowiańskiej owalnicy. Wieś ta jest wzmiankowana w dokumentach w roku 1285, kiedy należała do dóbr stanowiących własność klasztoru św. Jana w Szczecinie. Nastawiona była głównie na hodowlę bydła, koni, owiec i trzody chlewnej na potrzeby zakonników. W połowie XVI wieku klasztor św. Jana przejął nadane wcześniej szpitalowi św. Jerzego wsie Wołczkowo i Grzepnicę. Rok 1724 przynosi niewielkie zmiany co do prawa własności wsi i dostają się pod zarząd władz miejskich Szczecina.
We wsi zachował się kościół p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej z końca XIII wieku. Jest to obiekt zbudowany z ciosów granitowych, ułożonych w 18 rzędach. Przebudowany w 1865r. nie zatracił swoich wysokich walorów architektonicznych, W ścianie zachodniej pozostał ciekawy w formie portal wejściowy z cegły, zniekształcony przy wzniesieniu w roku 1900 wieży kościelnej.