W związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Gmina Dobra otrzymała w 2008 r. środki finansowe na realizację projektu pn. „Wiem, potrafię, zdobędę – program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów uczęszczających do pięciu szkół prowadzonych przez Gminę Dobra. Projekt ten realizowany będzie przez 10 miesięcy tj. od 01.09.2008 r. do 30.06.2009 r. Obejmie on swoim działaniem 300 uczniów, którzy będą uczestniczyć w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

- język angielski – 3 godz. tygodniowo (dla 100 uczniów)

- język niemiecki - 3 godz. tygodniowo (dla 50 uczniów)

- zajęcia informatyczne - 3 godz. tygodniowo (dla 100 uczniów)

- zajęcia matematyczno-przyrodnicze - 3 godz. tygodniowo (dla 50 uczniów)

- zajęcia taneczne - 2 godz. tygodniowo (dla 100 uczniów)

- zajęcia artystyczne - 2 godz. tygodniowo (dla 100 uczniów)

- zajęcia karate - 2 godz. tygodniowo (dla 100 uczniów)

- zajęcia wyrównawcze - 4 godz. tygodniowo

- zajęcia psychologiczno-pedagogiczne grupowe – 12 spotkań po 2 godziny

- zajęcia psychologiczno-pedagogiczne indywidualne – 24 godz. przez 10 m-cy

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 4 godz. miesięcznie

Ponadto w ramach projektu każda ze szkół otrzyma sprzęt komputerowy, fotograficzny, telewizyjny i biurowy.


Informacja o projekcie została przekazana także na uroczystych apelach na zakończenie roku szkolnego i spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów i ich rodziców.

Na przełomie sierpnia i września br. rozpocznie się rekrutacja uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu uzyskać można pod numerem telefonu: 091 311 37 38 – p. Joanna Hrabska – koordynator projektu lub 091 311 36 18 p. Małgorzata Redak – specjalista ds. wdrażania.