Gmina Dobra po złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie  otrzymała z Europejskiego Funduszu Społecznego środki finansowe na realizację projektu "Jak dobrze być przedszkolakiem - alternatywne formy edukacji przedszkolnej w Gminie Dobra" przy udziale partnerów: Fundacji Rozwoju Dzieci Jana Amosa Komeńskiego oraz Domu Marki Max von Jastrov. Promuje wczesną edukację dzieci z terenów wiejskich poprzez stworzenie małych ośrodków - alternatywnych form edukacji przedszkolnej.

Od 1 września 2008 r. zostanie utworzonych 8 grup przedszkolnych w 6 miejscowościach w następujących godzinach:

- Skarbimierzyce - Folwark „Skarbimierz - 1 grupa   7.00-15.00

- Rędziny - Państwowa Szkoła Podstawowa - 2 grupa 14.00-18.00

- Dobra - Państwowa Szkoła Podstawowa - 3 grupa 14.00-18.00

- Bezrzecze - Państwowa Szkoła Podstawowa - 4 grupa 14.00-18.00

- Dołuje - Świetlica środowiskowa - 5 grupa   8.00-13.00

- Mierzyn - Tęczowa chatka - 6 grupa   7.00-15.30, 7 grupa   7.00-15.30, 8 grupa 15.30-18.30


Każdemu z dzieci zgłoszonych do Dobrego Przedszkola gwarantujemy bezpłatne:
- edukacyjne zajęcia w różnowiekowych grupach przedszkolnych
- zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej
- pomoc logopedy
- wsparcie psychologa i pedagoga dziecięcego
- wyżywienie
- dojazdu na zajęcia
- wyprawkę przedszkolaka
oraz
- warsztaty dla rodziców i opiekunów
- plenerowe imprezy rodzinne: "Jak dobrze być przedszkolakiem",  "Święto przedszkolaka"

 

Szczegółowe informacje na temat projektu uzyskać można pod numerem telefonu: 091 311 36 18  – p. Izabela Dryjańska – koordynator projektu lub  p. Ewa Czupowska – specjalista ds. wdrażania.