Lokalna Grupa Działania "Dobre Gminy" to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i poprawę jakości życia mieszkańców. Partnerstwo zawiązało się 3 marca 2008 roku i przybrało formę stowarzyszenia, w skład którego wchodzą reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych. Powstało w porozumieniu mieszkańców i samorządów trzech sąsiadujących ze sobą gmin:

                      DOBRA                                    KOŁBASKOWO                           NOWE  WARPNO

          

20 października 2008 roku do stowarzyszenia dołączył kolejny samorząd Gmina Police

POLICE