Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”

Teresa Dera – Prezes Zarządu

Małgorzata Schwarz – Wiceprezes Zarządu

Władysław Kiraga – Wicwprezes Zarządu

Tomasz Przerwa – Wiceprezes Zarządu

Cezary Atamańczuk – Sekretarz Zarządu

Władysław Bessarab – Skarbnik

 

***********************************************************************************************************

 

Komisja Rewizyjna Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”  

 

Izabela Wesołowska-Kośmider – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Halina Utrata – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

 

Karol Grochot – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Beata Kropidłowska  – Członek Komisji Rewizyjne