Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach prowadzi nabór osób z orzeczoną niepełnosprawnością do projektu „Lokmotywa-cja”, w ramach którego uczestnikom będą od kwietnia do czerwca oferowane bezpłatne usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, rehabilitacji zdrowotnej i wsparcia psychologicznego.

Wszystkie usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania uczestników.

Do projektu mogą się zgłosić pod numerem telefonu 601 500 817 osoby o każdym rodzaju i stopniu niepełnosprawności, zamieszkujące gminę Dobra, które nie uczestniczyły dotąd w projekcie „Lokomotywa- cja”.

Nabór trwa do wyczerpania miejsc.