Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Dobrej apeluje o zakładanie kont bankowych celem bieżącej i systematycznej wypłaty  świadczeń; Rodzina 500 +, zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki z pomocy społecznej. Pozwoli to na usprawnienie przekazywania świadczeń w obecnej sytuacji.

Informację o założonym koncie bankowym należy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24 a.  Kontakt pod  numerami telefonów: 91 311 33 93 – pracownicy socjalni,  91 311 38 10 – Zespół Świadczeń Rodzinnych.

                                                                  

Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

            Krystyna   Ryszkiewicz