Uprzejmie informuję, iż w związku z wolnymi miejscami na zajęcia pozalekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie, Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 131/08 Wójta Gminy Dobra z dnia 19.11.2008 r. na posiedzeniu w dniu 07.01.2009 r.

, zakwalifikowała do udziału w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu POKL/1/9.1.2/120/08 „Wiem, potrafię, zdobędę – program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra” od dnia 8 stycznia 2009 r. następujących uczniów:

 

1)        Julia Weronika Szwedowicz zam. Mierzyn - została przyjęta na zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i zajęcia artystyczne odbywające się w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie;

2)        Kacper Ernest Swakowski zam. Mierzyn - został przyjęty na zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i zajęcia artystyczne odbywające się w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie.

 

W przypadku kolejnych rezygnacji lub pojawienia się wolnych miejsc na zajęcia pozalekcyjne Komisja Rekrutacyjna niezwłocznie przeprowadzi następną weryfikację.

 

                                                                                                          Joanna Hrabska

                                                                                                          Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej