Rzędziny (do 1945 niem. Nassenheide - dosł. mokre wrzosowisko). Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1284. Od połowy XIII w. do pierwszej połowy XVII w. wieś należała do szlacheckiego pomorskiego rodu von Ramin. Potem majątek wiele razy przechodził z rąk do rąk ulegając rozdrobnieniu. W roku 1858 został ponownie scalony przez Maksymiliana Henckel von Donnersmarck. Z tego okresu pochodzi zachowana do dnia dzisiejszego dworska oficyna oraz znajdująca się obok stodoła. W roku 1872 Rzędziny zostały sprzedane hrabiemu Harremu von Arnim, ten w roku 1896 przekazuje majątek synowi Hennigowi który osiada tu z żoną Elizabeth Beauchamp. Powstaje tu jej pierwsza powieść "Elżbieta i jej niemiecki ogród" wydana w Berlinie w 1898 roku. Zespół parkowo-ogrodowy otaczający rzędziński pałac był dla niej natchnieniem jeszcze do napisania kilku innych powieści. Po śmierci Henniga von Arnim w 1910 roku, majątek z uwagi na długi zostaje rozparcelowany. Przed II wojną światową we wsi znajdowała się kuźnia, kasa pożyczkowa, gospoda, sklep, gorzelnia oraz stacja kolejowa.

W sierpniu 1944 w wyniku alianckich nalotów na Police zostaje zniszczony pałac, ocalała natomiast zabudowa folwarczna wraz z piętrową oficyną. W 1949 roku majątek przejmują Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Obecnie we wsi znajduje się szkoła podstawowa, kaplica urządzona w jednym z domów oraz sklep spożywczy.

W 2004 r. powstała książka Stolec Rzędziny Łęgi (seria czas przestrzeń tożsamość) autorstwa Kazimiery Kality Skwirzyńskiej i Mirosława Opęchowskiego. Wydawcą publikacji było Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.