11 września 2018 r. rozpoczęło się głosowanie na projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok w Gminie Dobra. Głosować można do 2 października do godziny 15:00.

Łącznie projektów dopuszczonych do głosowania jest 23. Wśród nich jest 11 projektów inwestycyjnych oraz 12 nieinwestycyjnych. Podczas głosowania wybieramy jeden projekt nie inwestycyjny oraz dwa inwestycyjne.

Głos na wybrany projekt można oddać na dwa sposoby:

- poprzez wypełnienie aktywnego formularza na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego adres: www.dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org i potwierdzenie głosu za pomocą kodu sms otrzymanego na telefon komórkowy. Z jednego numeru komórkowego możliwe jest potwierdzenie maksymalnie 3 głosów lub,

- przez odbiór kart do głosowania i bezpośredni akt głosowania w pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a, po okazaniu dokumentu tożsamości.

Jednocześnie przypominam, że osoby niezameldowane w Gminie Dobra do dnia 11 września 2018r., ale zamieszkujące na terenie Gminy Dobra mogą zagłosować wyłącznie w formie papierowej.

 

Wójt Gminy Dobra