Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych dopuszczonych do głosowania przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Wyjaśnienia i uwagi do projektów można znaleźć w Protokole z ostatniego spotkania Zespołu zamieszczonym poniżej.

 

Projekty nieinwestycyjne

Nazwa zadania

Sołectwo

Kwota w zł

Festyn rodzinny w Skarbimierzycach

Skarbimierzyce

5 000

Festyny Rodzinne „Żyj zdrowo i sportowo” „Mierzyński Wór Przygód” – Dzień Dziecka

Mierzyn

5 000

Bajki igłą i nitką malowane. Warsztaty dla rodziców w zakresie twórczego czytania oraz szycie ręczne i kreowanie postaci i lalek typu Tilda.

Mierzyn

5 000

Mierzyn CUP

Mierzyn

5 000

Piknik rodzinny i Mikołajki dla dzieci w Stolcu

Stolec

5 000

Organizacja zabawy mikołajkowej oraz pikniku rodzinnego w Rzędzinach

Rzędziny

5 000

Organizacja Dnia Grzepnicy oraz zabawy Mikołajkowej

Grzepnica

5 000

Organizacja Dnia Dziecka oraz Dnia Sąsiada dla mieszkańców Łęgów

Łęgi

5 000

Tradycja integruje

Wołczkowo

5 000

Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku

Buk

5 000

Integracyjny wyjazd krajobrazowy

Wąwelnica

5 000

Integracja nas wzbogaca

Dołuje

5 000

Aktywne Bezrzecze 2020

Bezrzecze

5 000

 

 

Projekty inwestycyjne

Nazwa zadania

Sołectwo

Kwota w zł

Infrastruktura serwisowa przy ścieżkach rowerowych w Gminie Dobra - samoobsługowa stacja naprawy rowerów

Dobra

18 000

'poidełka' czyli dystrybutory fontannowe wody pitnej przy ścieżkach rowerowych w Gminie Dobra

Dobra

8 000

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego drogi ul. Granicznej w m. Dobra

Dobra

190 000

Zagospodarowanie terenu w Skarbimierzycach

Skarbimierzyce

200 000

Zamontowanie urządzeń opartych o radarowy pomiar prędkości wyświetlany w sposób cyfrowy i graficzny w miejscowości Stolec

Stolec

45 000

Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie - Montaż urządzeń BRD (poprawiających Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) - sygnalizatorów

Mierzyn

91 000

Green Zone – strefa aktywności i relaksu

Dobra

200 000

Bezpieczna droga do szkoły

Bezrzecze

60 000

Modernizacja i ulepszenie funkcjonalności boiska sportowego w Dobrej

Dobra

200 000

Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie

Wołczkowo

200 000

"LAS BEZ ŚMIECI" Eko Quad z przyczepą

Dobra

70 000

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Buku

Buk

52 000

Piękne i bezpieczne Sołectwo Dołuje - dzięki NAM i dla NAS

Dołuje

200 000

Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezrzeczu - Montaż sygnalizatorów przekroczonej prędkości oraz oświetlenia przejść dla pieszych

Bezrzecze

120 000

Budowa bariery dźwiekochłonnej przy ul. Szczecińskiej 34 usytuowanej w zatoce autobusowej będącej końcowym linii autobusowej 105

Dobra

110 000

"Dobry Impuls". Stworzenie sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), dostępnych dla każdego w Gminie Dobra

Rzędziny

72 000

 

Protokół nr 4/2019 z posiedzenia Zespołu ds. budżetu Obywatelskiego odbytego w dniu 15 kwietnia 2019 roku >> pobierz (pdf)