W głosowaniu na projekty w budżecie obywatelskim gminy Dobra na rok 2020 wydano łącznie 2047 kart do głosowania.

1994 karty zostały wydane elektronicznie, a jedynie 53 karty wydano w formie papierowej w urzędzie gminy.

Obecnie trwa formalna weryfikacja oraz liczenie oddanych głosów.

Przypominamy, że w ramach jednego aktu głosowania mieszkańcy mieli możliwość oddania maksymalnie 3 głosów tj. mogli zagłosować na maksymalnie dwa projekty inwestycyjne oraz 1 nieinwestycyjny.

Tomasz Kakowski