W dniu 18 listopada 2019 roku zakończyło się głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Dziękujemy bardzo autorom projektów za inicjatywę i zaangażowanie w tworzeniu naszej Gminy Dobra. Dziękujemy również mieszkańcom, którzy oddali swoje głosy w tegorocznym głosowaniu.

W głosowaniu oddano łącznie 2047 głosów, jednak 2 z nich nie zostały wrzucone do urny. Elektronicznie swój głos oddały 1994 osoby, natomiast 51 głosów zostało oddanych w formie papierowej.

Łączna kwota projektów inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w przyszłym roku to 925 000 zł. Natomiast projekty nieinwestycyjne wyniosą 55 000 zł.

Poniżej przedstawiamy wyniki glosowania do budżetu obywatelskiego na rok 2020.

 

Projekty inwestycyjne:

Lp.

NAZWA ZADANIA

SOŁECTWO

KWOTA

LICZBA GŁOSÓW

WYBRANE DO REALIZACJI

1.

Infrastruktura serwisowa przy ścieżkach rowerowych w Gminie Dobra - samoobsługowa stacja naprawy rowerów

Dobra

25 000 zł

74

 

2.

'poidełka' czyli dystrybutory fontannowe wody pitnej przy ścieżkach rowerowych w Gminie Dobra

Dobra

45 000 zł

97

 

3.

Bezrzecze zielenieje!

Bezrzecze

180 000 zł

167

 

4.

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego drogi ul. Granicznej w m. Dobra

Dobra

190 000 zł

683

X

5.

Zagospodarowanie terenu w Skarbimierzycach

Skarbimierzyce

200 000 zł

170

 

6.

Zamontowanie urządzeń opartych o radarowy pomiar prędkości wyświetlany w sposób cyfrowy i graficzny w miejscowości Stolec

Stolec

45 000 zł

80

 

7.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie - Montaż urządzeń BRD (poprawiających Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) - sygnalizatorów

Mierzyn

91 000 zł

368

X

8.

Green Zone – strefa aktywności i relaksu

Dobra

200 000 zł

145

 

9.

Bezpieczna droga do szkoły

Bezrzecze

60 000 zł

141

 

10.

Modernizacja i ulepszenie funkcjonalności boiska sportowego w Dobrej

Dobra

200 000 zł

41

 

11.

Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie

Wołczkowo

200 000 zł

243

X

12.

"Las bez śmieci" Eko Quad z przyczepą

Dobra

70 000 zł

94

 

13.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Buku

Buk

52 000 zł

137

X

14.

Piękne i bezpieczne Sołectwo Dołuje - dzięki Nam i dla Nas

Dołuje

200 000 zł

236

X

15.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezrzeczu - Montaż sygnalizatorów przekroczonej prędkości oraz oświetlenia przejść dla pieszych

Bezrzecze

120 000 zł

168

X

16.

Budowa bariery dźwiekochłonnej przy ul. Szczecińskiej 34 usytuowanej w zatoce autobusowej będącej końcowym linii autobusowej 105

Dobra

110 000 zł

15

 

17.

"Dobry Impuls". Stworzenie sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), dostępnych dla każdego w Gminie Dobra

Rzędziny

72 000 zł

176

X

 

 

Projekty nieinwestycyjne:

Lp.

NAZWA ZADANIA

SOŁECTWO

KWOTA

LICZBA GŁOSÓW

WYBRANE DO REALIZACJI

18.

Festyn rodzinny w Skarbimierzycach

Skarbimierzyce

5 000 zł

138

X

19.

Festyny Rodzinne „Żyj zdrowo i sportowo” „Mierzyński Wór Przygód” – Dzień Dziecka

Mierzyn

5 000 zł

254

X

20.

Bajki igłą i nitką malowane. Warsztaty dla rodziców w zakresie twórczego czytania oraz szycie ręczne i kreowanie postaci i lalek typu Tilda

Mierzyn

5 000 zł

73

 

21.

Mierzyn CUP

Mierzyn

5 000 zł

85

 

22.

Piknik rodzinny i Mikołajki dla dzieci w Stolcu

Stolec

5 000 zł

134

X

23.

Organizacja zabawy mikołajkowej oraz pikniku rodzinnego w Rzędzinach

Rzędziny

5 000 zł

35

X

24.

Organizacja Dnia Grzepnicy oraz zabawy Mikołajkowej

Grzepnica

5 000 zł

82

X

25.

Organizacja Dnia Dziecka oraz Dnia Sąsiada dla mieszkańców Łęgów

Łęgi

5 000 zł

35

X

26.

Tradycja integruje

Wołczkowo

5 000 zł

232

X

27.

Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku

Buk

5 000 zł

148

X

28.

Integracyjny wyjazd krajobrazowy

Wąwelnica

5 000 zł

28

X

29.

Integracja nas wzbogaca

Dołuje

5 000 zł

214

X

30.

Aktywne Bezrzecze 2020

Bezrzecze

5 000 zł

235

X