W dniu 9 kwietnia 2019r. odbyło się zebranie wiejskie w Bezrzeczu. Wybrano nowego Sołtysa i Radę Sołecką. Nowym Sołtysem został Pan Tomasz Czubara, który jest również Radnym Gminy Dobra. Zebranie ustaliło, że Rada Sołecka będzie liczyła siedmiu członków. W skład Rady Sołeckiej weszli:  Szymczak Andrzej, Kitlas Waldemar, Kantorska Joanna, Pięciurek Urszula, Ceglarek Joanna, Rzechowski Jarosław i Bryła Włodzimierz.

Pan Piotr Piosicki, który był Sołtysem Solectwa Bezrzecze w poprzedniej kadencji nie ubiegał się o ponowny wybór. Wójt Teresa Dera podziękowała za współpracę Panu Piotrowi Piosickiemu, a nowemu Sołtysowi Panu Tomaszowi Czubarze życzyła powodzenia w nowej roli. 

Zebranie z uwagi na brak wymaganego quoru zebranie rozpoczęło się o godzinie 18:30. W oczekiwaniu na rozpoczęcie zebrania przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Bezrzecze przedstawili prezentację dotyczącą działalności Stowarzyszenia i zaprosili mieszkańców do współpracy. 

 

  • DSC_0065
  • DSC_0068
  • DSC_0070
  • DSC_0075
  • DSC_0076
  • DSC_0077