Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Bezrzecze na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 3 marca 2020 r. o godz. 18:00 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Górnej 3 w Bezrzeczu.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Omówienie sytuacji związanej z przebudową drogi powiatowej nr 3916Z (ulice Górna i Koralowa) w Bezrzeczu.
4. Bieżące i planowane inwestycje w Bezrzeczu.
5. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Dobra.
6. Wolne wnioski.


W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 1830, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu (podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa Nr III/33/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019r.).

SOŁTYS
SOŁECTWA BEZRZECZE