Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Dołuje na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. o godz. 18:00 w Klubie przy ul. Żubrzej 7 w Dołujach.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  3. Inwestycje gminne w Sołectwie
  4. Wzmożony ruch samochodów ciężarowych w miejscowości Dołuje.
  5. Zła jakość wody w miejscowości Dołuje.
  6. Wolne wnioski.

 

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 18:30, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu (podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa Nr XXVI/364/05 Rady Gminy Dobra z dnia 22 września 2005 r.).

 

 

SOŁTYS
SOŁECTWA DOŁUJE